Generál četnictva Karel Vyčítal

Napsal Ondřej Kolář (») 4. 11. 2012 v kategorii Osobnosti, přečteno: 1454×
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a onlineobrazek1.png

Karel Vyčítal se narodil 11. února 1872 v Turnově, a ačkoliv ho později vojenská a četnická služba zavedla do různých končin rakousko-uherské monarchie i do ciziny, k rodnému kraji si vždy uchoval blízký vztah a jako četnický generál i později coby penzista se do oblasti Českého ráje vždy rád vracel. 

Vyčítalova rodina se hlásila k římskokatolickému vyznání a patřila ke střední vrstvě. Jeho sestra Aloisie se provdala za cukrovarského úředníka, bratr Vojtěch studoval výtvarné umění ve Vídni, ale zemřel v mladém věku roku 1898. Mladý Karel si zvolil vojenskou kariéru a roku 1890 nastoupil do armády. Postupem času se stal poručíkem 13. pěšího pluku, od něhož v roce 1899 odešel k četnictvu. Během následujících dvou desetiletí vystřídal řadu funkcí a působišť v Rakousku, Haliči a na Balkáně, během první světové války velel  polnímu četnictvu v Makedonii.

Po vzniku ČSR se stal prvním československým zemským velitelem ve Slezsku se sídlem v Opavě, kam však mohl přesídlit až v prosinci 1918 po porážce ozbrojených sil "provincie Sudetenland", kterou se pokusilo vytvořit německé obyvatelstvo podporované vídeňskými vládními kruhy. Ve Slezsku Vyčítal a jeho podřízení čelili nejen kriminalitě, ale též německému a polskému separatismu a komunistické agitaci.

Z krizového pohraničního regionu byl Karel Vyčítal k Novému roku 1920 přeložen do Prahy k 13. oddělení Ministerstva vnitra, které mělo na starost agendu četnictva. V říjnu téhož roku se Vyčítal stal pobočníkem generálního velitele četnictva Jana Mrázka, jehož zakrátko nahradil ve funkci. V čele sboru prakticky stál od února 1921, k oficiálnímu jmenování generálním velitelem pak došlo 14. září stejného roku. V úřadu působil až do svého penzionování v srpnu 1930.

Během jeho éry čelil četnický sbor kritice jak českých, tak německých, polských a maďarských nacionalistů. Zatímco prvně jmenovaní kritizovali vysoké počty četníků německého původu, za něž ovšem v prvních popřevratových letech chyběla náhrada, zástupci národnostních menšin si naopak stěžovali (mnohdy nadsazeně) na údajný útlak ze strany četníků. Další kritika vycházela z radikálně levicových kruhů i z řad legionářů, kterým vadila "monarchistická" minulost mnoha četnických důstojníků. Generál Vyčítal se ve všech uvedených sporech snažil vystupovat diplomaticky a kompromisně, jeho prioritou bylo zabránit pronikání politických vlivů do bezpečnostního sboru.

Za Vyčítalova působení také došlo k dobudování struktury četnictva a jeho modernizaci. Postupně se zaváděly telefony a dopravní prostředky, zdokonaloval se i systém odborného vzdělávání mužstva. To vše však bylo provázeno nedostatkem finančních prostředků a kvalifikovaného personálu. Generální velitel musel nezřídka svádět boj se státní byrokracií a upozorňovat na nevyhovující platové a ubytovací poměry četníků, které nepříznivě ovlivňovaly kázeň mužstva. 

O generálově osobním životě se mnoho neví. Dle fotografií, úředních záznamů i vzpomínek pamětníků byl menší, zavalité postavy. Byl ženatý, ale děti neměl. Kromě češtiny a němčiny hovořil částečně polsky a italsky. Ovládal jízdu na kole i na koni, o jiných dovednostech či zálibách se dochované kvalifikační listiny nezmiňují. Ve 20. letech žil s manželkou v podnájmu ve Třebízského (dnes Lesnické) ulici č. 1152 na Smíchově. Dovolené trávil na rodném Turnovsku, kam se vracel i později za Protektorátu jako penzista, a příležitostně ve Francii.

Samotná skutečnost, že si  generál Vyčítal dokázal udržet svůj úřad déle než kdokoliv z jeho předchůdců a nástupců, nejlépe vypovídá o tom, že se těšil respektu jak u většiny podřízených, tak u pracovníků Ministerstva vnitra a značné části vládnoucí politické garnitury.

Za pomoc se sběrem podkladů děkuji Ivaně Bartečkové, Jiřímu Cihulkovi, Radku Galašovi z Muzea Policie ČR, pracovníkům Muzea Českého ráje v Turnově a redakci serveru Turnovsko v akci.

Ondřej Kolář

Hodnocení:     nejlepší   1 2 3 4 5   odpad

Komentáře

Článek ještě nebyl okomentován.


Nový komentář

Téma:
Jméno:
Notif. e-mail *:
Komentář:
[*1*] [*2*] [*3*] [*4*] [*5*] [*6*] [*7*] [*8*] [*9*] [*10*] [*11*] [*12*] [*13*] [*14*] [*15*] [*16*] [*17*] [*18*] [*19*] [*20*] [*21*] [*22*] [*23*] [*24*] [*25*] [*26*] [*27*] [*28*] [*29*] [*30*] [*31*] [*32*] [*33*] [*34*] [*35*] [*36*] [*37*] [*38*] [*39*] [*40*] [*41*] [*42*] [*43*] [*44*] [*45*] [*46*] [*47*] [*48*] [*49*] [*50*]   [b] [obr]
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel jedenáct a dvanáct