Období: červen 2014

Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Ubytování a materiální zajištění příslušníků četnictva ve Slezsku 1918–1928

Ondřej Kolář (») | 7. 6. 2014 | přečteno: 617× | komentáře: 1, poslední: 21. 9. 2016
Historie československého četnictva se v posledních letech těší stále výraznější badatelské pozornosti. K poměrně málo probádaným tématům však dodnes patří otázka zřizování, provozu a hmotného zabezpečení četnických stanic. Cílem tohoto krátkého článku je pomocí několika konkrétních případů nastínit tuto problematiku na příkladu Slezska v období od vzniku ČSR do roku 1928, kdy slezská zemská samospráva zanikla v důsledku územně-správní reformy. Výzkum vychází především z dokumentů uložených v Zemském archivu v Opavě ve fondu Zemský výbor slezský, kart. 1111–1115. číst dál